Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

...

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sucu Sigorta olarak, 1989 yılından günümüze kadar kazanmış olduğumuz deneyimle, Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile sizin kusurunuz sonucunda üçüncü şahıslara gelebilecek zarar ve ziyanları teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Poliçe kapsamı nedir?

Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Söz konusu teminat, 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

Teklif Al