İşveren Sorumluluk Sigortası

...

İşveren Sorumluluk Sigortası

Sucu Sigorta olarak, 1989 yılından günümüze kadar kazanmış olduğumuz deneyimle, İşveren Sorumluluk Sigortası yaptırabilmenizi sağlıyor ve iş kazaları sonucunda işverene düşebilecek sorumlulukları teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Poliçe kapsamı nedir?

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.

Teklif Al