Kişisel Sorumluluk Sigortası

...

Kişisel Sorumluluk Sigortası

Sucu Sigorta olarak, 1989 yılından günümüze kadar kazanmış olduğumuz deneyimle, Kişisel Sormluluk Sigortası yaptırabilmenizi sağlıyoruz.

Borçlar Kanunu'nun 41. Maddesi özetle; "gerek kasten gerekse ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına zarar veren kişi o zararı ödemek zorundadır" der.

Kişisel Sormluluk Sigortası, aile reisi olarak sizi, diğer aile bireylerini ve ev hizmetlerinde çalıştırdığınız kişileri; üçüncü şahıslara, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alır.

Ayrıca; yanınızda çalıştırdığınız kişilere veya tamir, bakım için evinize gelebilecek kişilere karşı işveren olarak da teminat altındasınız (kasti hareketler sonucu verilecek zararlar teminat altında değildir).

Teklif Al